Кратко представяне на фактите и цифрите

Грижим се за пълноценното и балансирано хранене на растенията, съобразено с различните нужди на отделните фази от тяхното развитие. За основните зърнени и маслодайни култури предлагаме решения за третиране от семената до прибирането на реколтата. 

Ценности

Водещи:
Кураж за изграждане на едно по-добро бъдеще.

Ориентираност към клиента:
Изграждането на доверие в клиента е наш основен приоритет.

Страст:
Отдадени със сърце и разум!

Иновативност:
Лидерство в технологията и бизнеса.

Широки познания:
Експерти в своята област.

 
 

Нашето наследство: