Четири факта за технологията ни

Единствена по рода си

Нашата технология е уникална, тъй като е единствената в света, която използва молекулите на млечната киселина като хелатиращ агент.

Ефективна

Молекулната структура на нашите торове позволява да се постигне бързо, високоефективно и освободено от стрес листно хранене.
 

Конкурентна

Нашите продукти постигат по-високи резултати, по-лесни са за употреба, по-ефикасни са и въпреки това са на по- добра цена съпоставени с наложените конкурентни продукти.

Екологична

Създадохме напълно разградими и метаболитно усвоими от растенията хелатни комплекси, които се получават от млечна киселина, произведена от Lactobacillus Bulgaricus.

 

 

Нашата технология:Нашата технология е надежден пътеводител от развитието през производството до приложението на торовете.Технологията, която използваме за производство на нашите торове е уникална и е наградена със златен медал от Световната организация за интелектуална собственост (WIPO). Ние произвеждаме био-минерални торове, които комбинират предимствата на всички основни типове торове – минерални, органични и бактериални.

Основната технологична разлика между торовете, произвеждани от Екофол и други листни торове, произвеждани в света е, че ние използваме наистина уникален хелатиращ елемент – молекули на млечната киселина, която се получава от Lactobacillus Bulgaricus. Тези молекули изграждат комплекси с микроелементите в тора и ги правят лесно и пълноценно усвоими. В сравнение с традиционно използваните ЕДТА хелати, лактатните комплекси са нискомолекулни и преминават по-лесно в растителните тъкани. В клетките се освобождава съответния микроелемент и млечна киселина, която за разлика от ЕДТА, се включва в клетъчния метаболизъм. Това прави нашите продукти по-ефективни и екологично чисти.